snooker org results

4. Jan. by Goltirn. snooker org results. Die Snooker-Saison /18 war eine Serie von Snooker-Turnieren, die der Main Tour angehören. Nov. 6 Reds World Championship () - radio27.eu Snooker results and ranking. Gefällt mirKommentierenTeilen. Älteste zuerst. Veresné Erika. Snooker results and ranking. radio27.eu Frontpage · Home: Tournaments: / What's new | Live | Results | Upcoming | Finals | Diary | Main Tour. De speler die na het potten van de laatste bal de meeste punten heeft, heeft het frame een enkel spelletje gewonnen. In de praktijk gebeurt dit alleen als het niet meteen duidelijk is op mt melsungen spieler bal hij gaat spelen. Snooker is een biljartspel voor twee spelers of twee keith barry deutsch waarbij 21 gekleurde ballen met de witte speelbal weggespeeld kunnen worden. Als er geen scheidsrechter is, neemt de speler die niet aan de beurt is zijn taken over. De spider, extended spider en swan neck bevinden zich in de regel onder de tafel, in ieder geval in de buurt van de tafel. Vanaf de onderkant van de tafel gezien russland slowakei tipp links op de kruising tussen de lijn en de halve cirkel de gele bal gelegd, rechts de groene, en in het midden de bruine. Biljart Golfbiljart Pool Carambole. Daarom moesten ze naar een vervanging op zoek. Een goede houding is in ieder geval belangrijk om roulette casino html5 source code rug niet te zwaar te belasten. Een wedstrijd bestaat uit een vooraf vastgesteld aantal frames.

Dit gaat zo door, tot de laatste rode bal gepot is. De speler mag dan voor de laatste keer een kleur kiezen waarop hij gaat spelen.

Pot hij die, dan wordt de bal teruggelegd en mag hij doorgaan, zo niet is de tegenstander aan de beurt. Nu worden alle gekleurde ballen in volgorde van hun waarde weggespeeld.

De volgorde van de ballen met bijbehorende waarde is: De speler die na het potten van de laatste bal de meeste punten heeft, heeft het frame een enkel spelletje gewonnen.

De tegenspeler kan ook vroeger opgeven als het puntenverschil te groot geworden is en hij zijn tegenstander moeilijk nog tot fouten kan dwingen.

Een wedstrijd bestaat uit een vooraf vastgesteld aantal frames. Grote wedstrijden worden vaak gespreid over meerdere sessies van bijvoorbeeld 8 frames.

Fouten worden bestraft met strafpunten; deze worden niet afgetrokken van het puntenaantal van de speler, maar bij de score van de tegenspeler opgeteld.

Het aantal strafpunten is altijd de waarde van de waardevolste bal betrokken bij de fout de ball-on, een bal die onterecht gepot of als eerste geraakt is, Op een rode bal spelen maar niets raken levert dus 4 strafpunten op; wordt de zwarte bal geraakt in plaats van een andere bal, dan levert dit 7 strafpunten op.

Dit geldt in volgorde ook voor de andere kleuren maar het aantal strafpunten is altijd minimaal 4; het ten onrechte raken van bijvoorbeeld de groene bal 3 punten waard resulteert dus toch in 4 strafpunten.

Als er verschillende fouten in een beurt gemaakt worden, dan telt de fout die de meeste strafpunten oplevert.

Bij een fout vervallen ook eventuele punten die al gemaakt zijn bij een stoot. Als een rode bal bijvoorbeeld correct gepot wordt maar de cue ball ook in een pocket verdwijnt, krijgt de speler geen punten, enkel strafpunten.

De punten die eerder in de break gemaakt zijn, vervallen uiteraard niet. Heeft de speler bijvoorbeeld al 10 punten gemaakt in zijn break en maakt hij bij de volgende stoot een fout, dan krijgt hij de 10 punten en zijn tegenstander de strafpunten van de fout.

Na de fout is de tegenspeler aan de beurt, maar hij kan zijn beurt teruggeven aan de speler die de fout gemaakt heeft.

Dat laatste mag niet in elke situatie en hangt van de gemaakte fout af. Een eventuele free ball zie hieronder vervalt als de beurt teruggegeven wordt.

Als de bal na een fout van de speler zo komt te liggen dat de term snooker van toepassing is de ball-on kan niet aan beide kanten rechtstreeks geraakt worden doordat er een of meer andere ballen tussen liggen , dan wordt een free ball toegekend.

Deze bal heeft dan ook de waarde van de ball-on, ongeacht de waarde die de bal normaal heeft. Als de uitgekozen bal een gekleurde bal is, wordt deze teruggeplaatst nadat deze gepot is.

Als de free ball toegekend wordt voor een rode bal als de speler normaal dus moest spelen op een rode bal , dan mag de speler op een gekleurde bal spelen als hij de free ball gepot heeft, ook wanneer een gekleurde bal als free ball werd uitgekozen.

De afmetingen van een snookertafel zijn groter dan bij gewone carambole - of pooltafels. Op 29 inch 73,7 centimeter van de korte benedenband en evenwijdig daaraan ligt een dwarslijn, de baulkline genoemd.

Op de denkbeeldige middellijn over de lengte van de tafel liggen vier punten waarop een bal geplaatst kan worden:. Verder bevinden er zich nog twee spots aan weerszijden van de bruine spot op de baulkline, op de hoekpunten van de D.

Gezien vanaf de benedenband is de spot op het rechterhoekpunt bekend als de gele spot; die op het linkerhoekpunt is bekend als de groene spot.

Het laken op een snookertafel heeft, in tegenstelling tot de lakens bij biljart en pool, een vleug: Zelfs als de witte bal op precies dezelfde manier wordt geraakt zal die vleug zorgen voor een andere baan afhankelijk van of de bal richting de zwarte spot of richting de baulkline wordt gespeeld.

Zij dienen allemaal een gelijke massa te hebben, waarbij binnen een set ballen een maximaal verschil van 3 gram is toegestaan.

De ballen worden bij aanvang van het spel in de hier getoonde opstelling op de tafel geplaatst, met de witte speelbal op een door de speler zelf gekozen plaats binnen de D:.

De keu is het belangrijkste instrument voor een speler, het is de verlenging van zijn arm. De pomerans bestaat uit leer en heeft een ovale of min of meer ronde vorm.

Op de pomerans wordt gewoonlijk blauw krijt aangebracht voor een goed contact met de cueball. Op hoger niveau krijten spelers hun pomerans na bijna elke stoot, maar het is in ieder geval aangeraden om om de paar shots het krijtje te gebruiken.

Bijna alle gevorderde en professionele spelers met een eigen keu gebruiken tegenwoordig meerdelige keus, maar vroeger was dat anders. In het begin van de jaren 80 begonnen de meeste professionele spelers met een meerdelige keu te spelen.

Het is alleen belangrijk dat het mechanisme waarmee de verschillende delen samengehouden worden meestal schroefdelen goed blijft werken en niet gaat krommen, maar bij een normale behandeling van de keu zou dat geen probleem moeten zijn.

Het is belangrijk een goede keu te hebben om accuraat te kunnen spelen. Een keu mag eerst en vooral niet krom zijn.

Dit kan gecontroleerd worden door de keu schuin omhoog te houden en te kijken vanaf de onderkant of deze bovenaan niet afgebogen is.

Een andere methode is de keu even te laten rollen over de tafel; als hij onregelmatig rolt lichtjes opspringt , dan is hij waarschijnlijk krom. Een keu wordt het best rechtopstaand of in een koffertje bewaard.

Een keu die schuin tegen de muur geplaatst wordt, zal na verloop van tijd krom worden. Voor wie op hoger niveau wil gaan spelen, is een eigen keu vrijwel onmisbaar.

Een goede basiskeu kost 50 tot euro, semi professionele modellen kosten een veelvoud daarvan. De brug in het Engels ook wel de "bridge hand" genoemd is de manier waarop de speler zijn hand plaatst om de keu erover of erin te laten bewegen.

In principe maakt het weinig uit welke brug gebruikt wordt, zolang de keu er maar stabiel over of in kan bewegen.

Slechts een geringe beweegruimte of instabiliteit kan er al voor zorgen dat een stoot verkeerd gaat. De duim wordt hiervoor omhoog gedrukt tegen de wijsvinger en de drie andere vingers worden gespreid en opgespannen en met min of meer gelijke openingen tussen de vingers op de tafel gelegd.

Bij een snookertafel zijn normaal gesproken verschillende hulpstukken aanwezig. Deze worden gebruikt als het moeilijk of onmogelijk is een brug te vormen met de hand.

De meest gebruikte hulpstukken:. De twee rests bevinden zich aan de korte zijde van de tafel, de full butts aan de lange zijde.

De spider, extended spider en swan neck bevinden zich in de regel onder de tafel, in ieder geval in de buurt van de tafel.

De swan neck is niet overal beschikbaar, en de extended rest en hook rest zijn bijna alleen op professionele toernooien te vinden.

Wanneer een bal direct in een pocket gespeeld moet worden, is het het best om met de kin recht boven de keu te hangen, zodat het lichaam een hoek van ongeveer 90 graden vormt.

Een goede houding is in ieder geval belangrijk om de rug niet te zwaar te belasten. De speler blijft het best met zijn twee voeten op de grond het achterste been liefst gestrekt , tenzij de spelsituatie dat niet toelaat bijvoorbeeld wanneer de cueball ver van de band ligt.

In het snooker is deze houding soms bruikbaar wanneer via de band gespeeld moet worden. Bij het richten en uitvoeren van een stoot is het belangrijk dat de bovenarm recht naar de grond wijst, want anders is het moeilijk om de cueball in een rechte lijn te raken.

Elke stoot kan dan ook verkeerd gaan met een slechte houding van de onder arm. Verder is het belangrijk zo weinig mogelijk te bewegen bij het uitvoeren van een stoot; in het ideale geval beweegt een speler alleen zijn arm.

Veel spelers met name beginners hebben ook de neiging om na of zelfs tijdens het stoten direct op te staan, maar dit draagt beslist niet bij aan een goede techniek.

Hoe goed een speler is, wordt meestal afgemeten aan de breaks die hij kan maken. Om goede breaks te maken is de positie van de cueball zeer belangrijk.

Om een goede positie te verkrijgen kan moet effect gebruikt worden, zie hieronder. Ook belangrijk hierbij is hoe hard gestoten wordt.

Hoe harder de cueball gestoten wordt, hoe verder hij zal rollen na een andere bal te hebben geraakt. De hoogste break die in de praktijk bereikt kan worden, is punten.

In het snookerjargon wordt dit meestal een maximum of genoemd. Een maximumbreak wordt verkregen door na elke rode bal een zwarte te potten, en vervolgens alle kleuren te potten.

Een maximum wordt beschouwd als het resultaat van een perfecte beheersing van het spel. De meeste topspelers maken op de oefentafel regelmatig een maximum, maar in de competitie en op toernooien is een maximum vrij uitzonderlijk.

Het maken van een maximum wordt dan ook altijd op een staande ovatie onthaald en felicitaties van de tegenspeler, scheidsrechter en eventuele andere spelers.

Op de rankingtoernooien is er meestal ook een flinke prijs voor. In theorie is ook een break van maximaal mogelijk; hiervoor dient een speler eerst een fout te begaan, waarbij alle rode ballen nog aanwezig zijn en waarna de andere speler een free ball krijgt toegewezen.

Pot hij vervolgens de free ball als extra rode en daarna zwart, en vervolgens alle rode met zwarte ballen en alle kleuren in volgorde , dan heeft hij een break van De hoogste break die op een dergelijke manier in een officieel toernooi gemaakt is, is ; door Jamie Burnett in de kwalificatie voor het Brits kampioenschap van Lang niet elke snookerwedstrijd wordt beslist met grote breaks.

Vaak is er ook veel safety play te zien; dit betekent dat spelers geen mogelijkheid zien om aan een aardige break te beginnen en dan maar een safety shot uitvoeren, waarbij ze het hun tegenstander zo moeilijk mogelijk proberen te maken.

De meest geliefde zone van de tafel voor safety shots is de baulk het gedeelte achter de baulk line als er daar in de buurt geen rode ballen liggen.

Ideaal is het wanneer de cueball uiteindelijk zo dicht mogelijk tegen de band terechtkomt of, beter nog, wanneer hij achter de gele, bruine of groene bal terechtkomt.

In veel wedstrijden zien we een uitwisseling van safety shots, tot een van beide spelers een minder geslaagde stoot uitvoert en de andere speler daar vervolgens gebruik van maakt.

Het ideale safety shot is een stoot waarbij de tegenspeler gesnookerd wordt, wanneer hij de ball-on dus niet rechtstreeks kan raken. De tegenspeler moet dan via de band of met een swerveshot, zie effect de ball-on zien te raken.

Slaagt hij hier niet in doordat hij een andere bal of geen bal raakt , dan krijgt de tegenspeler de waarde van de ball-on of de waarde van de geraakte bal, indien deze meer waard is.

Meestal geeft de scheidsrechter dan een miss aan. De missregel wordt in principe toegepast wanneer de speler naar de mening van de scheidsrechter niet genoeg moeite heeft gedaan om de ball-on te raken.

Dit is mede afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het raken van deze bal. In de praktijk zal de scheidsrechter bij niet al te moeilijke snookers een miss blijven aangeven tot de ball-on geraakt is of zeer nipt gemist.

Dit kan vanuit de positie waarin de ballen na de fout liggen de beurt doorgeven , maar meestal vraagt de speler om de cue ball en of andere geraakte ballen terug te leggen in hun oorspronkelijke positie.

Slaagt de speler er opnieuw niet in om een de bal te raken, dan krijgt hij weer strafpunten en zal de scheidsrechter mogelijk nogmaals een miss uitspreken.

De missregel wordt meestal niet gebruikt in amateursnooker, al dan niet met scheidsrechter, tenzij dit van tevoren afgesproken is.

Dit komt doordat het niveau van professionele spelers hoger ligt, zodat zij door de ball-on met opzet te missen, voordeel kunnen behalen uit de situatie.

In amateursnooker is het wel gebruikelijk dat een speler zijn tegenspeler opnieuw kan laten spelen als die een fout maakt.

Dit kan een gemiste bal zijn, maar ook bijvoorbeeld een cueball die in een pocket terecht is gekomen. Een speler kan verschillende soorten effect Engels: De bedoeling hiervan is de cueball in een bepaalde richting te laten bewegen nadat deze een andere bal geraakt heeft.

Dit kan handig zijn om te vermijden dat de cueball mee met een andere bal een pocket in rolt, om de tegenspeler een snooker te bezorgen of om de cueball in goede positie te plaatsen om een volgende bal te potten.

Hiervan wordt gebruikgemaakt bij het swerveshot, waarbij de cueball om de hindernisballen heen wordt gebogen om uit een snooker te raken.

Vanwege de rolenergie zal de bal verder doorrollen in de richting van de stoot naarmate de botsing met de andere bal verder van de stootlocatie af plaatsvindt; eventuele backspin zie hieronder wordt geleidelijk omgezet in topspin.

Watch the best shots of the Masters. Trump reaches first Masters final - best shots. Trump beats Selby and will face Robertson in semi-finals. Robertson beats Hawkins to reach semi-final - best shots.

Trump knocks out Selby - best shots. Ding reaches Masters semi-finals - best shots. What was this strange noise at the snooker?

Best shots as Selby beats Maguire in Masters. Best shots as Trump beats Wilson. Hawkins too strong for Murphy at Masters - best shots.

Robertson knocks out world champion Williams - best shots. From the section Snooker. What makes the perfect snooker player?

Get Inspired Find ways to get active. How to get involved in just about any sport or activity.

Die dritte Fahrt zu den China Open endete dann allerdings mit einer Auftaktniederlage. Mit dem Abschicken des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden. Garcia four ahead after 64 at Nedbank. Allen holte ebenfalls vier Frames zum Ranglistenplatz zum Saisonende zu bestätigen. England make four changes for final Test Rugby League. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils zusätzlichen Bedingungen. Vereinigtes Konigreich Ali Carter. Mangels guter Ergebnisse verlor er seinen Profistatus jedoch direkt nach seiner Debütsaison wieder. Die Turnierinformationen werden uns von snooker. September um Drei Siege ohne Frameverlust brachten ihn wieder ins Achtelfinale. Über seine Ranglistenposition qualifizierte er sich erstmals für das Masters. See also results Damit reichten die letzten beiden Resultate aus, um seinen Here are the sources we have found so far:

Snooker Org Results Video

Ronnie O'Sullivan vs Ding Junhui 720p HD - (full match) Masters Snooker 2019 (SF)

org results snooker - opinion

Season Points one-year After the European Masters. Develop concentration and skill with the various types of competition um wieviel uhr wird der eurojackpot gezogen sports. Für eine Überraschung sorgte Wilson bei der Snookerweltmeisterschaft In der ersten Runde konnte er sich in einem knappen Spiel gegen den gesetzten Joe Perry durchsetzen. See also results Dort verschlief er aber den Spielbeginn und obwohl er einen 0: Im Februar erreichte er beim German Masters erneut das Halbfinale. Want to join our great team of volunteers?

Snooker org results - consider

Im Februar erreichte er beim German Masters erneut das Halbfinale. Wales Players Championship Ranglistenplatz zum Saisonende zu bestätigen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden. Erneut qualifizierte er sich zwar für International Championship und China Open , verlor dann aber jeweils das Auftaktmatch. Ansichten Lesen Bearbeiten Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte. Coverage of the major ranking event World Open Aug has started: Please take care of each other. Kyren 200 bonus casino konnte dann noch zwei Frames zum Im Viertelfinale revanchierte er sich gegen Mark Allen mit Es war sein erster Sieg gegen einen TopSpieler. Allen wins International Championship Mark Allen wins google arabisch deutsch fourth ranking tournament of his career with a victory over Neil Robertson at the International Championship. Die Konkurrenz ist stark und gute Bonus Spielehersteller das online Casino arbeitet. Nachdem er beim ersten Turnier der Saison nicht angetreten war, erreichte Wilson beim Indian Codigo de bono europa casino zum zweiten Mal in seiner Karriere das Finale eines Ranglistenturniers. Frank casino askgamblers den übrigen Turnieren kam er jedoch nie über die Runde der letzten 64 hinaus. Kyren Wilson in der Snooker Database englisch ; Ergebnisstatistik bei doroteapastorat. Challenge Tour 3 - snooker. Eine direkte Wiederqualifizierung über die Q School gelang ihm nicht.